Vigo Voksen er en modul i den nasjonale søke portalen Vigo for videregående skole.

Jærtek har levert og drifter modulen Vigo Voksen som mottar voksen søkere som ønsker en formell kompetanse i videregående skole.

Ta kontakt med opplæringsetaten i fylkeskommunen du bor i, dersom du har spørsmål om søknaden.

I Vigo Voksen er det spesielt tilrettelagt for at søkere kan få utført en realkompetansevurdering for en «innveksling» av sin praksis mot sitt utdannelsesmål, for eksempel som en reduksjon i veien frem til et fagbrev eller studiekompetanse.

Ca 10.000 søkere innom pr. måned!

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, har etter søknad, rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom kan, etter søknad, få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet.

Jærtek | Hetlandsgata 9, 13. etg. | Boks 64 | N-4344 Bryne | Telefon +47 51 77 98 00 | hr@jaertek.no

teamviewer badge grey6